Svařování pomocí CMT

Svařování pomocí CMT

CMT svařování LiberecV naší provozovně využíváme svařovací systém CMT od firmy FRONIUS, který máme instalovaný v naší robotické buňce. Tím dosahujeme vysoké efektivity, kvality a přesnosti výroby.

Jedná se o unikátní systém Cold Metal Transfer a je speciální variantou svařovacího procesu MIG/MAG. Technologii CMT nazýváme také bezrozstřikové svařování (tzn., že nevznikají kuličky a svařenec není potřeba následné dočišťovat).

Hlavními přednostmi tohoto svařování je vznik velmi malého množství tepla a mimořádně stabilní oblouk, který přináší nejlepší výsledky u všech materiálů.

Výhody metody CMT

  • Bezrostřikový přechod mezi materiály.

  • Digitální regulace procesu.

  • Díky vzniku velmi malého množství tepla nedochází téměř k žádné deformaci (prohýbání) svařovaných dílů.

  • Lze dosáhnout optimálních výsledků i při spojování různých druhů materiálů, např. oceli a hliníku nebo ušlechtilých ocelí či hořčíku. 

  • Je možné spojovat i mimořádně tenké plechy.

  • Technologií CMT lze provádět i 3D tisk.